Marketing bezpośredni

Zalety

Obecnie jednak większość przedsiębiorstw działa w oparciu o wysokie standardy jakości obsługi z rejestracją rozmów włącznie, a regulacje ustawowe stały się na tyle jasne oraz precyzyjne, iż ryzyko oszustwa jest niezwykle niskie. Obecny telemarketing (więcej pod tym adresem) umożliwia firmom poza standardowymi ofertami sprzedaży, też gromadzenie danych na temat klientów, ich preferencji, uwag oraz odbioru przedsiębiorstwa w trosce o dobro marki.

Połączenia telefoniczne otwierają nowe możliwości z uwzględnieniem przekonywania klientów do swojego produktu, z powodu istotne różnice w odbiorze wynikające z rezygnacji z doznań wizualnych. Dzięki temu percepcja odbiorcy ulega pewnej modyfikacji z czego dzwoniący skrupulatnie korzystają bądź też korzystali, gdyż przeciętny Kowalski wyrobił już w sobie pewne mechanizmy obronne wynikające z dużej popularności tej techniki sprzedaży (więcej informacji na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=24P_WZEinFU). Stało się tak głównie za sprawą przedsiębiorstw o zszarganej obecnie reputacji, których podejście do klienta związane było z próbami oszustwa, wyłudzeniami oraz pozbawione było dbałości o jakość obsługi oraz szacunku dla klienta. Oszukane osoby szczególnie uwrażliwiły się na tą formę sprzedaży, która obecnie kojarzy im się wyłącznie ze sprzedażą przysłowiowego kota w worku.

Większość przedsiębiorstw zajmujących się zdobywaniem nowych klientów przez telefony działa za pośrednictwem call center, czyli miejsca, gdzie dysponują telefonem oraz bazą danych numerów klientów oraz innymi niezbędnymi danymi do telesprzedaży. Z takiego miejsca wykonywane są połączenia oraz w trakcie rozmów przedstawia się ofertę sprzedaży wg reguł, do których przyuczani są pracownicy, a które opracowywane są nierzadko o wytyczne marketingowców opierających się na całym mnóstwie sztuczek socjotechnicznych.